פעילויות

אור לכולם 

 לכבוד החנוכה ערכנו ערב בזום בו הצגתי את הפער בין יחסם של חז"ל לחשמונאים בכתובים לבין הקבלה המוחלטת של המעשה הדתי שלהם בייסוד חג החנוכה. הפרופ' רוחמה וייס הציגה את הדרך שבה התנועה הציונית אימצה את מורשת החשמונאים והגב' יסכה הרני הציגה את מקומם של ספרי המקבים בקנון הנוצרי . לחצו על הכותרת לצפייה בארוע.