בעקבות פרשיות תנכיות

מלחמתו של גדעון במדיינים

בעקבות מלחמתו של גדעון במדיינים – נתחיל את סיורנו בהר ברקן. נצפה על נחלת מנשה וננסה לאתר את מקום הולדתו של גדעון. נחקור למה גדעון חבט חיטים בגת ואיזה קווי דמיון מצאו חז"ל בינו לבין אברהם אבינו. נרד למעיין חרוד ונעמוד על תהליך המיון הייחודי שערך גדעון לאנשיו. מכאן נטפס לגבעת קמי ממנה נצפה על נתיב ההליכה של גדעון ואנשיו ועל זירת הקרב עם המדיינים. ננתח את הקרב וננסה להבין מה הפך אותו לדוגמה ומופת ללוחמת כוחות מיוחדים. נעסוק בגלגולים מודרניים של שמו ותורתו ובמרכזם פועלו של אורד וינגייט, שכאן הייתה מפקדתו בארץ ישראל.

חרבת קייפא

אזור הספר שבין ישראל לפלשת והשינויים שחלו בו מתקופת השופטים ועד למלוכה – נתחיל את סיורנו בתל צרעה. נבין את הגיאופוליטיקה באזור בתקופת ההתנחלות ולמד על אופי היחסים בתקופת השופטים בים הישראלים לפלשתים.  נדלג לסוכת הגפנים של יקב מוני שם נאכל ארוחת בוקר ונראה את מקומה של תמנה ודרכו של שמשון שמה. נעסוק בייצוגים הספרותיים השונים שבקשו להחיות את הריאליה של אותם ימים. נעבור לתל בית שמש ונקרא את הסיפור המופלא של חזרת ארון הברית מפלשת. נעמוד על הממצאים הארכיאולוגיים המיוחדים לתל בית שמש וללקח שהם יכולים ללמד אותנו על מהות הספר באותה העת. נסיים במרכז הממלכתי שהוקם בימי דוד בעמק האלה – חרבת קייפא. כאן נבין את מהות השינוי משופטים למלוכה ונעמוד על השתנות הספר בהתאם לכך.

תל מגידו

בין מלוכה לנבואה בעמק יזרעאל – בסיור זה נעקוב אחר מערכות היחסים ששני מלכים אדירי מעש ניהלו עם הנביא שבתקופתם. נעלה למוחרקה שבקרן הכרמל. נעסוק במערכת הקשרים הסבוכה של אליהו עם אחאב ונראה כיצד משתקפים מדרשים מאוחרים בציורי קיר קדומים מצפון סוריה. משם נרד ברגל מול נופי עמק יזרעאל בעקבות המרדף של אליהו אחרי נביאי הבעל. נעלה לתל יקנעם ונראה את החומה היחודית שנבנתה במקום בתקופת אחאב. נמשיך למגידו שם הרג פרעה נכו את יאשיהו ונעמוד על מקומה של מגידו בהיסטוריה של פעילות מצרים בארץ ישראל. נכיר את הממצאים החשובים של מגידו וננסה למצוא דרכנו בסבך תיארוך השכבות במקום וההתאמה שבין הממצא לבין המסופר בתנ"ך. נלמד על מערכת הקשרים המורכבת שבין יאשיהו לירמיהו וננסה להבין מדוע קושרת אגדתא במסכת מגילה בין יאשיהו לבין אחאב.  לסיום נשאל איך כל זה מתקשר לחזון אחרית הימים האפוקליפטי של הנצרות.

בין אמונה למעשה

בני ישראל נכנסים לארץ – בין אמונה למעשה.  נפתח את היום בתצפית על מרחב יריחו. נל מד ביחד את ספור מרגלי יהושע ורחב ונתהה האם היתה זו משימת ריגול מוצלחת או כישלון צורב. נטכח כל תשובה ננסה להבין לשם מה הוכנס הסיפור לתנ"ך. משם נצפין לאתר קצר אל יהוד ונתוודע למסורות יהודיות ונוצריות הקשורות למקום. לא נתעלם גם מהארועים הסוערים באזור זה בתקופת מלחמת ההתשה. נפגוש את תופעת "אתרי הסנדל" המדהימים וננסה לעמוד על פשרם. נסיים בתצפית מהר כביר על מרחב שכם המהווה מוקד רוחני בתקופת הכניסה לארץ ונתמקד במזבח שגילה פרופסור אדם זרטל ז"ל בהר עיבל  - נקודת החיבור המובהקת ביותר בין הממצא הארכיאולוגי לסיפור התנ"כי.